Co říká David Mauder z Pilart s.r.o.

Vážení,
velmi rádi uvádíme skutečnost, že zřetelně pociťujeme téměř okamžitý přínos zavedení organizující tabule
ORGBOARD pro fungování naší společnosti. Nyní, když je zřejmé „kdo má co dělat“, je snazší i řízení firmy
jako celku, dosažení zvýšené kvality služeb, vyšších tržeb a zlepšení vztahů mezi lidmi ve firmě.
V každém případě se zavedení ORGBOARDu jeví jako velmi výhodná investice, která se navíc trvale
zhodnocuje a prospěje dalšímu fungování naší společnosti.

S přátelským pozdravem,

David Mauder
jednatel firmy
PILART s.r.o.